Farmforce
Pucca Match
Gamification For a Better Life
Digital Forensics

Om Digital Forensics

Produktet er ikke navngitt per kontrakt med kunde. Produktet som utvikles er neste generasjon av et av verdens ledende verktøy for gjenoppretting av slettede data. Dette har vært på markedet i 20 år, er oversatt til et 30-talls språk, og utgis på nett og i butikkhyller på alle kontinenter. Produktet leveres i versjoner for hjemmebrukere, profesjonelle brukere og enterprise, og brukere inkluderer bl.a. teknisk støtte-sentre, politi og flere fortune 500 firma. Enterprise-versjonen støtter mekanismer som sentralisert konfigurasjon, fjernstyring, integrasjon med domenekontrollere, tilgangskontroll.

HuginTech vedlikeholder også tidligere versjoner av dette produktet.

Om Teknologien

Produktet er utviklet i C++, for Windows, OS X og Linux. Det inneholder støtte for lavnivå-analyse av de fleste vanlige filsystem, som NTFS, FAT, exFAT, UDF, EXTn, APFS, HFS+. Gjennom reverse engineering av proprietære filformat har HuginTech også utviklet et stort bibliotek av filtyper som er forstått, og produktet bruker filinnhold fra disse filtypene til å supplere analyser av metadata i filsystemet.

I tillegg til disse primærfunksjonene, støtter produktet mekanismer som automatisk heuristisk analyse og rekonstruksjon av tapte RAID-oppsett, analyse og presentasjon av maskinvareinformasjon, overvåking av lagringsmedias helsetilstand, adgangskontrollerte fjernstyrte analyser, distribusjon av brukergrensesnitt, analysemotor og lagringsmedie-adgang over lokalt nettverk eller internett, rapporter for presentasjon av funn på analyserte medier.