Farmforce
Pucca Match
Gamification For a Better Life
Digital Forensics

Om Farmforce

Farmforce digitaliserer “first mile” i kommersiell matproduksjon. Dette er en totalløsning for alle som er direkte involvert i kommersiell matproduksjon, og brukes i dag av alt fra lokale småbonde-kooperativer til multinasjonale matvareprodusenter. HuginTech vedlikeholder den eksisterende teknologiske løsningen og utvikler samtidig neste generasjon, en komplett programvareløsning med en arkitektur som gjør det mulig å nå kundens mål om 100 millioner registrerte brukere.

Data i Farmforce samles inn av bonden selv eller ansatte i kooperativer, ved hjelp av en mobil-app tilpasset forventet utdanningsnivå blant brukerne. Web-grensesnittet gir brukere som matoppkjøpere, forsikringsselskaper, banker og sertifiseringsorganisasjoner tilgang til relevante data om produksjonen og produsentene, på oversikts- eller detalj-nivå.

HuginTech har gått inn på eiersiden av Farmforce.

Om Teknologien

Neste versjon av Farmforce bygges som et heterogent distribuert system, med API-tjenester plassert i nettsky-løsninger over hele verden. Systemet bruker egenutviklede protokoll-løsninger, med hovedfokus på ytelse og reduksjon av trafikkmengde. Protokollen er fullt dokumentert, og et funksjonelt krav er å levere en API-løsning som er fullstendig nok til at kunder kan utvikle egne klienter hvis ønskelig.

Tjener-siden er utviklet som Java servlets, bruker https og websockets som transport, og støtter json og binærformat for kommunikasjon. Tjenerne benytter en lagringsmekanisme for midlertidige data som tillater rask og automatisk horisontal skalering, sesjoner kan flyttes fra tungt belastede tjenere til nystartede uten avbrudd for brukeren.

Mobilklienten er en Android-app, utviklet i Flutter/Dart, og fungerer også på eldre mobiler som typisk er i bruk i mange matproduserende deler av verden. Brukergrensesnittet er spesielt utviklet for brukere med lite eller ingen utdanning, og kan tilpasses til kun å inneholde de elementene som er påkrevd for en spesifikk type produksjon. Mobilklienten kan benyttes i områder uten mobilnett for senere synkronisering med tjenerne.

Webklientene er utviklet primært med Dart og JavaScript, og benytter “Material Design”-prinsippene. Webklientene håndterer alt av brukergrensesnitt og benytter kun dokumenterte API-forespørsler i kommunikasjon med tjenerne.