Produktutvikling

Vår kjernekompetanse er produktutvikling. Vi har lang erfaring med å ta et konsept gjennom alle faser av idé-, teknologi- og forretningsutvikling fram til det er ferdig utviklet og kommersialisert, eller i bruk internt i organisasjoner.

Våre medarbeidere har deltatt i eller ledet utviklingen av flere titalls kommersielle produkter, og vet hva som må til for å nå målet. Vi har erfaring med alle utbredte plattformer, og behersker mange moderne teknologier benyttet i programvareutvikling.